2000-2006: Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave; 2004: Akadémia umení v Prahe, študijný pobyt; 1992-1996: Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru v Bratislave.
Martin Navrátil je všestranný výtvarný umelec. Jeho diela sú zastúpené v súkromných zbierkach a v mnohých galériách na Slovensku i v zahraničí. Venuje sa fotografií, videu, soche, maľbe a dizajnu.


Powered by Pixieset